Active PAKTM

Active PAKTM ถุงหายใจได้

active-paktmActive PAKTM ถุงหายใจได้  เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีการเก็บรักษาผักสดที่ถูกพัฒนาขึ้น  สืบเนื่องมากจากอัตราการบริโภคผักของคนไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ  จากการใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อผักจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มมากขึ้น  และมีร้านค้าประเภทโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ที่เพิ่มขึ้น  ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงหันมานิยมซื้อผักสดในโมเดิร์นเทรดมากขึ้น  จึงส่งผลให้เกิดรูปแบบการบริโภคผักในบรรจุภัณฑ์  เพราะความทันสมัย  ความสะดวกสบาย  และมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้านสารพิษ

“Active PAKTM” ถุงหายใจได้ มีคุณสมบัติเด่น คือ เป็นฟิล์มที่ยอมให้ก๊าซที่ใช้ในกระบวนการหายใจของพืชผ่านเข้าออกได้ดี ทำให้เกิดบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere หรือ EMA) ขึ้นในถุงบรรจุภัณฑ์  ส่งผลให้เกิดการชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ  ถุงหายใจได้ Active PAKTM  จึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดได้นานขึ้น 2-5 เท่า และผลิตผลยังคงมีคุณภาพด้านสารอาหารและรสชาติที่ดี  ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค  นอกจากนี้ถุงถูกออกแบบให้มีลักษณะใส  ผลิตจากพลาสติดชนิดพิเศษที่ไม่ทำให้เกิดฝ้าขณะเก็บรักษา  ทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นสินค้าด้านในถุงพลาสติกได้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย   

“Active PAKTM ถุงหายใจได้ ช่วยลดการสูญเสียผักลงประมาณ 7-8% ในขณะที่ต้นทุนการผลิตถุงแพงกว่าถุงพลาสติกทั่วไปเล็กน้อย  ถ้ามองถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและเกษตรกรเป็นหลัก  ถือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนที่คุ้มค่ามากเพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่สด ใหม่ รสชาติดี คงคุณค่าทางโภชนาการ  เหมือนเก็บมาจากไร่ให้ได้มากที่สุด

การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ  ส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดี  ลดความกังวลด้านปัญหาสุขภาพต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น  จึงควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองและคนในครอบครัว  ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของเราอีกด้วย

 

Save

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail