เว็บไซต์แรกของโลก

ท่านทราบหรือไม่ว่าเว็บไซต์แรกของโลกคือเว็บอะไร และสร้างโดย

250px-Tim_Berners-Leeจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเว็บไซต์แรกของโลกนั้นคือเว็บอะไรเพราะในช่วงเริ่มแรกจะมีสักกี่คนที่สนใจในเรื่องนี้กันล่ะทาง admin ก็เลยได้นำมาเผยแพร่กันให้ทราบ

เว็บไซต์ แรกสุดสร้างขึ้นที่เซิร์น นำขึ้นออนไลน์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ให้คำอธิบายว่าเวิลด์ไวด์เว็บคืออะไร การที่จะเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์ทำได้อย่างไรและจะติดตั้งเว็บเซิร์บเวอร์ได้ อย่างไร นอกจากนี้ยังนับเป็นเว็บไดเร็กทอรี่อันแรกของโลกด้วยเนื่องจากเบอร์ เนิร์ส-ลีดูแลรายชื่อของเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมด นอกจากของตนเองด้วย

เบอร์เนิร์ส-ลีเปิดเผยให้ความคิดแก่ทุกคนและทุกองค์กร โดยไม่คิดมูลค่า เขาไม่เคยจดทะเบียนลิขสิทธิ์การค้นคิดของเขาเลย รวมทั้งไม่เรียกค่าตอบแทนหรือรางวัลอื่นใดจากใคร นอกจากเงินเดือนปกติ ดังนั้น กลุ่มบริษัทเวิลด์ไวด์เว็บจึงตัดสินใจไม่คิดมูลค่าใดๆ จากการนำมาตรฐานของกลุ่มบริษัทไปใช้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายยอมรับมาตรฐานเดียวกันได้บนพื้นฐานทาง เทคโนโลยี ไม่ใช่พื้นฐานค่าสิขสิทธิ์ถูกหรือแพง” (ที่มา  :  https://th.wikipedia.org/wiki/ทิม_เบอร์เนิร์ส-ลี)

ในพ.ศ. 2548 ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี ได้รับยกย่องจากนิตยสาร Time ให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลของศตวรรตที่ 20 และในวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายหน้าจากสมเด็จพระบรมราชินีเอลิซา เบท เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งคนที่ได้รับและยังมีชีวิตอยู่มีเพียง 24 คนเท่านั้น

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมาได้ครบรอบ 16 ปีพอดี ของการกำเนิดเว็บไซต์ http://info.cern.ch และในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อยู่ โดยภายในเว็บจะแสดงเนื้อหาบอกเล่าความเป็นมาของการเกิดเว็บไซต์แห่งแรกของโลกขึ้น

ในปี พ.ศ. 2544 เซอร์ทิม เบอร์เนิร์ส-ลีได้เป็นผู้อุปถัมภ์กองทุนมรดกอีสต์ดอร์เซทในประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันเบอร์เนิร์ส-ลีพักอาศัยอยู่ที่เมืองเลกซิงตัน รัฐแมสซาชูเสทส์ สหรัฐฯ พร้มกับภริยาและบุตร 2 คน

ในการถือศาสนา เบอร์เนิร์ส-ลีได้ลาออกรีตจากคริสตจักรแห่งอังกฤษ นิกายที่เขาเกิดและเติบโตมาตั้งครั้งยังเป็นวัยรุ่นเนื่องจากทนไม่ได้กับการที่จะ “ต้องเชื่อทุกสิ่งที่เป็นสิ่งไม่น่าเชื่อ” เบอร์เนิร์ส-ลีและครอบครัวได้รู้จักศาสนานิกาย “Unitarian Universalism” ที่เมืองบอสตันและเข้ารีตนิกายนี้ถึงปัจจุบัน

เบอร์เนิร์ส-ลีเป็นผู้อยู่แนวหน้าในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับหลักการ “Net Neutrality” หรือความเป็นกลางของเครือข่าย ที่มีแนวคิดว่าเครือข่ายบรอดแบนด์ครัวเรือน และอาจจะเครือข่ายทุกชนิด จะต้องปลอดจากข้อห้ามต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะนำมาเชื่อมต่อกับเครือข่าย วิธีในการสื่อสารที่อนุญาต ซึ่งจะต้องไม่กำจัดเนื้อหา เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม และจะต้องเป็นเครือข่ายที่การสื่อสารไม่ถูกลดคุณภาพลงเนื่องจากการรับส่ง ข้อมูลสื่อสารอื่น

Save

Save

Save

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail