เทคโนโลยีกับคุณพ่อคุณแม่

เทคโนโลยีกับคุณพ่อคุณแม่

ตอน หุ่นยนต์ดูแล

เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีอายุมากขึ้น  ท่านก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานมากขึ้นนะคะ แต่ในปัจจุบัน บุตรหลานต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานนอกบ้าน จึงไม่มีเวลาดูแลท่านอย่างใกล้ชิดสักเท่าใดนัก

เทคโนโลยี          ปัจจุบันในการดูแลผู้สูงอายุ มีการพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุในภาวะที่ขาดแคลนผู้ดูแล โดยหุ่นยนต์นี้ถูกออกแบบให้เลียนแบบแขนของมนุษย์ สามารถเคลื่อนที่ พับงอได้ สามารถหยิบจับสิ่งของได้ และโทรศัพท์ถึงผู้ที่ต้องการติดต่อได้ พร้อมทั้งสามารถบันทึกรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อไว้ในระบบฐานข้อมูลของหุ่นยนต์ มีการติดตั้งระบบเรียกให้แพทย์หรือลูกหลานติดต่อกลับมาหาผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ช่วยให้ลูกหลานสามารถเห็นสภาพความเป็นไปของผู้สูงอายุจากที่ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ที่สำคัญหุ่นยนต์นี้สามารถทำงานโดยไม่มีวันหยุด และสามารถดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ และยิ่งกว่านี้  มีการออกแบบไว้ว่า ในอนาคตจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เช็คสัญญาณชีพ ส่งข้อมูลตรงไปยังแพทย์ผู้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุรายนั้นๆ โดยตรง เสมือนเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำบ้าน  ช่วยให้แพทย์สามารถเก็บข้อมูลผู้สูงอายุได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปที่โรงพยาบาล รวมทั้งสามารถวัดไข้ ตรวจลมหายใจ และวัดคลื่นหัวใจ กรณีที่คนไข้มีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติก็จะมีสัญญาณเตือนทันที

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นรีโมตเปิด-ปิดไฟฟ้า ที่สามารถส่งสัญญาณเตือนผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเสียงสัญญาณไซเรนและไฟแฟลช แจ้งเหตุฉุกเฉินให้บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ทราบ ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อตรวจดูความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ หากเกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม ก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันเวลา

ในสภาวะสังคมปัจจุบัน ที่เราไม่สามารถอยู่ดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา เราก็จำเป็นที่จะต้องให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ที่จะเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อให้ท่านมีความสุข สะดวกสบายมากขึ้น เกิดการพัฒนาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งบางที ท่านอาจจะเรียนรู้ช้าหน่อย แต่เราก็จะมีผู้ช่วยชั้นดีให้ท่านได้  แต่อย่าลืมนะคะว่า สิ่งที่หุ่นยนต์ไม่สามารถให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราได้ก็คือ การให้กำลังใจหรือปลอบใจเมื่อเกิดความเศร้า  เพราะถึงอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ต้องการความอบอุ่นจากบุตรหลานค่ะ ท่านอยากให้เราดูแลท่านโดยตรงมากกว่า  เพราะฉะนั้น อย่าลืมไปหา เยี่ยมเยียนท่านบ่อยเท่าที่เวลาเราจะอำนวยนะคะ  ท่านจะมีความสุขมากขึ้นเยอะเลย

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail